News:

PepeMo Talk Live!

Main Menu

Sự kiện Kucoin X Pepemo sẽ sớm công bố

Started by BNguyenVip, Jul 28, 2023, 07:50 AM

Previous topic - Next topic

BNguyenVip

Quan hệ đối tác Kucoin x PepeMo:

1. Hãy sẵn sàng nhận quà tặng NFT - chúng tôi đang chuẩn bị một thứ đặc biệt!
2. Chuẩn bị cho airdrop mã thông báo thưởng - đừng bỏ lỡ!
3. Sắp có sự kiện Kucoin x PepeMo! Hãy chú ý đến các thông báo biểu ngữ tuyệt đẹp.

Hy vọng Kucoin sẽ sớm niêm yết!

Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật. 🐸🚀